Choď na obsah Choď na menu
 


Časté otázky

 

enlightened Kedy môžem dieťa zapísať na krúžok?

- Zápis detí do krúžkov sa robí predovšetkým počas septembra daného roku, ale nie je vylúčené zapísať dieťa i neskôr počas prebiehajúceho školského roku. V prípade tanečných a gitarových krúžkov je nevyhnutné zapísať dieťa hneď na začiatku školského roku, a to z dôvodu pokroku vo výučbe.

 

enlightened Čo všetko je potrebné urobiť k zápisu dieťaťa do krúžku?

- K zápisu je potrebné vyplniť prihlášku (resp. žiadosť) a dôsledne vyplnenú a podpísanú ju treba doručiť buď osobne do CVČ alebo oskenovanú mailom. Ďalej je treba zaplatiť poplatok za krúžok, ktorého výška závisí od typu krúžku a veku dieťaťa. Výšku poplatku sa dozviete pri zápise alebo od vedúceho krúžku. Prvé stretnutie krúžku sa dozviete pri zápise alebo vás na základe prihlášky kontaktuje a poinformuje vedúci krúžku. Všetky potrebné informácie nájdete na našej stránke v sekcii - Zápis do krúžkov.

 

enlightened Akými spôsobmi môžem zaplatiť poplatok za krúžok?

- Môžete to uhradiť prostredníctvom bankového prevodu priamo na náš účet. Všetky potrebné náležitosti potrebné k zaplateniu prevodom nájdete na našej stránke v sekcii - Zápis do krúžkov. Platba v hotovosti nie je možná.

 

enlightened Aké krúžky máte v ponuke pre 4-ročné a 5-ročné deti?

- Najmenšie detičky môžu u nás navštevovať tieto krúžky: spevácky krúžok, výtvarná prípravka, pohybová prípravka, tanečná prípravka, mažoretky Minispirit, folklórny krúžok Ľudovček, šachový krúžok, dramatická prípravka. Mamičky s deťmi môžu navštevovať Materské centrum, ktoré funguje pri CVČ. Bližšie informácie o jednotlivých krúžkoch nájdete na našej stránke v sekcii - Prehľad krúžkov a kurzov.

 

enlightened Moje dieťa navštevovalo krúžok minulý rok. Musím znovu vyplniť prihlášku do krúžku?

- Áno, musíte. Prihláška do krúžku je zároveň žiadosťou o prijatie vášho dieťaťa do daného krúžku a vypĺňa sa vždy pri zápise bez ohľadu na to, či dieťa navštevovalo u nás krúžok v minulosti alebo nie. Prihláška obsahuje dôležité údaje, ktoré nám umožňujú viesť dieťa v evidencii a tiež skontaktovať sa v prípade potreby s dieťaťom, resp. rodičmi. Dôležité je aj to, aby údaje na prihláške boli neustále aktuálne.

 

enlightened Moje dieťa nenavštevuje krúžok celý polrok. Má teda nárok na zníženie poplatku za krúžok?

- Nie, nemá. Polročný poplatok za krúžok je pevne stanovený bez ohľadu na to, či dieťa navštevuje krúžok 5 mesiacov alebo len 1 mesiac. Poplatky za krúžky sa riadia záväzným uznesením nášho zriaďovateľa (mesta Senica) a nie je možné ich ľubovoľne znižovať alebo zvyšovať.

 

enlightened Musí prejsť moje dieťa pred zápisom do krúžku talentovými skúškami?

- Nie, nemusí. Talentové skúšky, konkurzy alebo výbery detí na základe dispozícií sa u nás neuskutočňujú. Jednotlivé krúžky však majú svoju kapacitu a preto vaše dieťa nemusíme zobrať do krúžku z dôvodu jeho plného obsadenia. Aj preto je lepšie prihlásiť dieťa na krúžok hneď na začiatku školského roku - t.j. začiatkom septembra.

 

enlightened Je možné venovať vám môj Vzdelávací poukaz?

- Áno, je to možné. Zároveň je však treba uhradiť stanovený poplatok za krúžok. Venovanie Vzdelávacieho poukazu u nás nemá vplyv na zníženie alebo odpustenie poplatku za krúžok. Jeho venovaním nás však podporíte a prispejete ku skvalitneniu našich krúžkov. Bližšie informácie o tejto téme nájdete na našej stránke v sekcii - Vzdelávacie poukazy.

 

enlightened Prečo moje dieťa dostalo od vás písomnosť Rozhodnutie o prijatí do krúžku? Veď predsa viem, že ste ho prijali.

- Tieto písomné Rozhodnutia o prijatí do krúžku musíme všetkým členom krúžkov zasielať zo zákona. Ide o formalitu, ktorú musíme splniť.