Choď na obsah Choď na menu
 


Európa v škole 2015

Európa pomáha. Pomáha Európa ?

 

Motto 62. ročníka výtvarného a literárneho projektu EURÓPA V ŠKOLE. A veru náročné motto! Pretože vysvetliť ho a pretaviť do pestrých výkresov s výpovednou hodnotou, poviedok, úvah či  multimediálnych prác, je výkon hodný učiteľa s veľkým U. Možno i preto sa každá škola, či každý učiteľ do tohto projektu len tak nepustí. O to cennejšie bolo zapojenie tých 11 škôl okresu Senica, ktoré sa nezľakli (senické ZŠ - V.P.Tótha, ZŠ Sadová a ZŠ Komenského, ZŠ s MŠ Cerová, ZŠ s MŠ Štefanov, ZŠ Čáry, ZŠ Šaštín-Stráže, ZŠ Borský Mikuláš, ZŠ s MŠ  Lakšárska Nová Ves a ZUŠ Sekule a ZUŠ Senica), motivovali svojich žiakov, kreslili, písali, či dokonca nakrúcali filmy. Tematických podtitulov súťaže, ktorej hlavným organizátorom je Iuventa Bratislava a v okrese Centrum voľného času Senica, bolo pochopiteľne viac. 6 až 9 ročné deti kreslili a písali o tom, ako treba v Európe pomáhať ohrozeným druhom zvierat, tí trocha starší  sa pokúsili naplniť tému „Vzdelanie je pre všetkých“ a veru sme obdivovali napríklad detské predstavy o tom, ako pomôcť vzdelaniu detí v Afrike. Tretia téma „Voda znamená život“, potrápila teenagerov a niektorí priniesli v svojich prácach i nápady na obnoviteľné zdroje vody. Ani špeciálna téma projektu – 70 rokov mieru v Európe – neostala nepovšimnutá. Venovali sa jej najmä na ZŠ s MŠ Cerová,  ZŠ Sadová Senica  a ZŠ Šaštín-Stráže. Celkovo bolo do súťaže zaslaných 127 výtvarných, literárnych a multimediálnych prác a ocenených bolo 42 z nich. Stalo sa tak na februárovej vernisáži výstavy v senickom DAVe, kde sú všetky práce, nie len tie ocenené, až do 27. 3. 2015 vystavené a sprístupnené verejnosti (PO a UT 14,30 – 17,00, ST a PIA 13,30 – 16,00). Na vyhodnotení pracovala porota v zložení: Štefan Orth, Štefánia Jánošová, Mgr.art. Mário Harnúšek, všetci ZUŠ Senica, a Dana Kopecká z CVČ.

Práce, ktoré získali v každej kategórii  HLAVNÚ cenu, postupujú do celoslovenského kola.

V jednotlivých vekových kategóriách ZŠ to sú  práce týchto žiakov (a učiteľov):

Výtvarné práce: Emma Cintulová, ZŠ s MŠ Štefanov (p.uč. Šragová M.) – „Spievajúce velryby“

                           Ema Kanská, ZŠ Komenského Senica (p.uč.Kohútová Ľ.) – „Škola v Afrike“

                          Adam Gala, ZŠ Komenského Senica (p.uč. Kohútová Ľ.) – „Voda znamená život“

  - skupinové práce:

    výtvarná Kniha „Zvieratká, ktorým by sme pomohli“ – kolektív ZUŠ Sekule (p.uč.E.Sedláková)        

 

Literárne práce: Ema Poláková, ZŠ Sadová Senica (p.uč. Vidová S.) – Zbierky ako pomoc“

                           Natália Krčová, ZŠ s MŠ Cerová (p.uč. Gažová S.) – „70 rokov mieru v Európe“

                           Daniela Tomašovičová, ZŠ Borský Mikuláš (p.uč. Šedivá S.) – „Voda znamená život“

                            Kristína Halašová, ZŠ Sadová Senica (p.uč. Pikartová Ž.) – „Pochybnosti“ (70 rokov mieru)

                           Kristína Obuchová, ZŠ Šaštín-Stráže (p.uč.Gašparíková E.) – práca v cudzom jazyku na tému Voda znamená život (v angličtine)

 

Multimediálne práce:

Eliška Pavlovičová, ZŠ Komenského Senica (p.uč. Kováčová A.) – „Môžu sa vzdelávať všetky deti?“ (power point)

Kolektív žiakov 6.-8. ročníka ZŠ s MŠ  Lakšárska Nová Ves (p.uč. Z.Vilémová a V.Kubincová)

 - „Voda znamená život“ (film)

 

Kategória žiakov ZUŠ (výtvarné)

Margarétka Mikučíková, 6 rokov, ZUŠ Senica, pobočka Jablonica (p.uč.Harnúšek M.) – „ Zachráňme tigra“

Z kategórie nad 15 rokov, ZUŠ  bodovali práce  Karolíny Huttovej, Michaely Plankovej a Adama Plaštiaka.

Pevne veríme, že i v tomto roku sa  v celoslovenskom kole  dočkáme niekoľkých ocenení..

 

Uznanie poroty a Ďakovný list  si ďalej zaslúžili : Mgr. Silvia Krišáková, ZŠ Sadová ul. Senica za dlhoročný aktívny prínos pre tento projekt v okrese Senica, Mgr. Monika Šragová, ZŠ s MŠ Štefanov, za kvalitnú kolekciu výtvarných prác v tomto ročníku a základné školy Komenského Senica a Šaštín-Stráže, Štúrova za mimoriadnu aktivitu v tomto ročníku (najviac ocenených prác v okresnom kole)

Na celoslovenské ocenenie pedagógov za prínos v súťaži, zasiela CVČ Senica návrh  na Štefana Ortha, zo ZUŠ Senica, ktorý stojí pri tomto projekte v Senici od začiatku (od r. 2007) a tri roky bol i členom celoslovenskej poroty. Blahoželáme.

 

Dana Kopecká, CVČ,  koordinátorka projektu v okrese Senica