Choď na obsah Choď na menu
 


Historické súvislosti v novodobej histórii


1993 – vznik prvého gitarového krúžku a zároveň začiatok hudobnej histórie CVČ, prvá legendárna hudobná skupina CVČ – Pozor, schody

1993 – prvýkrát  záujmovo zamerané  tábory (indiánsky, Strom života pre mládež, športové sústredenie)

 

1993 – premenovanie ODPM na Centrum voľného času

1993 – obnovenie folklórneho súboru Rovinka

1994 – prvý zahraničný tábor CVČ (Chorvátsko, Veľký Lošinj)

1994 – začiatok mikulášskej tradície v meste (do r. 2012 - 16 pôvodných divadelných  predstavení)

1994 - vznik juniorskej zložky Sonny v CVČ (Andy Jakubcová)

1995 – 1. ročník celoslovenskej prehliadky "SENICKÝ KĽÚČIK"
(folk&country, hudba i tanec, 9 úspešných ročníkov, s účasťou viac ako 1800 detí a mládeže)

1995 – prvé víťazstvo Janka Slezáka na pražskej Detskej porte

(každoročná úspešná účasť gitaristov CVČ v Prahe na Porte trvala od r. 1994 do r. 2003)

1995 – začiatok tradície tanečných koncertov SONNY s účasťou CVČ

1995 – medzinárodná účasť šachistov CVČ na turnaji   Anatolija Karpova „Biele veže“ v Moskve (pán Rastislav Diviak)

 

1996 narodila sa Stonožka (krstný otec Majster „N“)

1997 – Sonny získala svoj prvý titul Majstra SR v disco dance

a prvý postup na Majstrovstvá sveta (8. miesto)

1998 – prvýkrát prekročená 100-ka v počte podujatí CVČ za  rok

1999 – založenie prvého mažoretkového súboru v CVČ (Veronika Zíšková, Lenka Čmaradová)

2000 – 1. ročník regionálnej súťaže POP Senica

(populárna hudba, sólisti, skupiny, neprerušená tradícia, 2014 – už 15. ročník)

2000 – prvý lyžiarsky pobyt Stonožky,Vrátna dolina

2000 - prvý postup Sonny na Majstrovstvá sveta v disco dance

2001 – založenie prvého krúžku break dance v CVČ (do r. 2012)

2002 – založenie študentského parlamentu mesta

 

2003 – založenie Materského centra pri CVČ (Silvia Krišáková)

každoročne takmer 100 mamičiek a ich deti

2003 – prvýkrát víťazstvo folklórneho súboru Rovinka na regionálnej súťaži DFS v Borskom Mikuláši (Darina Kutálková)

2004 –  založenie tradície - Stonožkino vysvedčenie

2005 -  pre skupinu Sonny Deti  prvé finálové umiestnenie na Majstrovstvách sveta v Žiline (5.miesto)

2006 – prvý ročník ankety Cena senickej mládeže

2007 – prvý titul Majstra SR a Majstra  Európy v šachu (Martin Pagerka), nasledoval ďalšie dva európsky tituly a  13 ďalších medailí z M SR

2007 – prvý titul Majster SR -  break dance (Ondrej Hadidom)

 

2007 – založenie tradície  - Míľa pre mamu 

2008 – 3. miesto Majstrovstvá Európy break dance (Marián Holenka)

2009 – nápad a založenie tradície Svetlonosenia v Senici

2010 - prvý medzinárodný úspech  mažoretiek Spirit na medzinárodnej súťaži v Poreči(4. miesto)

2010 – historické 1. miesto dramatického krúžku v okresnej divadelnej súťaži s hrou „Holuby“(Dominika Grebeníčková)

2010 – prvýkrát postup Sonny junior do finále na Majstrovstvách Európy (Dánsko, 5. miesto)

2011 – založenie tradície študentských plesov v Senici

 

2011 – otvorenie činnosti DAVu v budove

2012 – hosťom na POP Senica spevák Peter Cmorík

2012 – prvýkrát prekročenie čísla 100 v počte záujmových  krúžkov(aj vďaka senickým športovým klubom, ktoré prešli pod CVČ)

2013 – prvý titul Majstra Európy pre Sonny Deti a zároveň vicemajstra Európy pre Sonny Junior (Švédsko)

 

2013 – otvorenie činnosti v novej tanečnej sále „eSko