Choď na obsah Choď na menu
 


Karaoke show 2015

 

Piatok 13. 3. 2015 sa v senickom DAVe konala mestská spevácka súťaž pre deti s názvom „KARAOKE SHOW 2015“. Zúčastnilo sa jej celkovo 22 detí, ktoré boli rozdelené do troch súťažných kategórií: kategória A bola určená pre deti Materských škôl, v kategórii B súťažili žiaci 1. – 4. ročníkov ZŠ a v kategórii C to boli žiaci 5. – 7. ročníkov ZŠ. Do súťaže sa zapojili deti z Centra voľného času „Stonožka“ Senica, zo ZŠ s MŠ Mudrochova Senica, zo ZŠ Sadová Senica a z Gymnázia L. Novomeského Senica.

 

Do poroty zasadli učiteľky spevu Ľubica Mihalovičová a Božena Vojtková zo ZUŠ Brezová p. Bradlom a riaditeľ CVČ Senica Martin Dudáš. Porota si vypočula kvalitné spevácke výkony a napokon dospela k vyhodnoteniu a oceneniu tých najlepších. Výsledky boli nasledovné:

 

Kategória A (Materské škôlky):

    1. miesto – Ester Grohmannová (CVČ Senica)

    2. miesto – Sofia Rýzková (CVČ Senica)

    3. miesto – Sofia Horvátová, Soňa Horvátová (obe ZŠ s MŠ Mudrochova Senica)

 

Kategória B (1. – 4. ročník ZŠ):

   1. miesto – Natália Svatá (ZŠ s MŠ Mudrochova Senica)

   2. miesto – Radka Florianová, Sofia Petrovičová (obe CVČ Senica)

   3. miesto – Viktória Vavreková (ZŠ Sadová Senica), Bibiana Maxianová (CVČ Senica)

 

Kategória C (5. – 7 ročník ZŠ):

   1. miesto – Miroslav Blažek (Gymnázium L.N. Senica)

   2. miesto – Vanesa Polakovičová (ZŠ s MŠ Mudrochova), Simona Khulová (CVČ)

   3. miesto – Viktória Slobodová (CVČ), Olívia Dóková (ZŠ s MŠ Mudrochova Senica)

 

Všetkým zúčastneným spevákom ďakujeme za odvahu i za predvedené spevácke výkony, a taktiež ich učiteľkám, ktoré žiakov do súťaže pripravovali. Ďakujeme aj Lekárni Centrum Senica a predajni Dráčik Senica, ktoré podujatie podporili formou sponzorstva. Vzhľadom na to, že podujatie bolo úspešné a deťom sa veľmi páčilo, plánujeme budúci rok aj ďalší ročník tejto súťaže.

 

Mgr. Miroslav Tehlár