Choď na obsah Choď na menu
 


Materské centrum :: naše poslanie

 

     Naše materské centrum zahájilo 14. rok svojej úspešnej činnosti. Od decembra 2005 sme občianskym združením a od februára 2006 sme členmi Únie materských centier Slovenska. U nás sú vítané matky s deťmi od 0 do 6 rokov, ktoré sú na materskej dovolenke, či rodičovskej dovolenke. V tomto období chýbajú matkám a ich deťom sociálne kontakty, komunikácia s okolím. Deti nemajú dosť možností stretávať sa s rovesníkmi, obzvlášť v nepriaznivom počasí a chladnom ročnom období, odpútať sa od matky a zahrať sa inde ako doma alebo na niekoľkých verejných ihriskách.

 

    Poslaním nášho občianskeho združenia je predovšetkým umožniť mamičkám a ich deťom stretávať sa v príjemnom prostredí, kde si môžu vzájomne vymieňať skúsenosti v starostlivosti o dieťa. Deti sa stretávajú a hrajú s rovesníkmi, buduje sa u nich schopnosť adaptácie na iné, než domáce prostredie- pripravujú sa na vstup do MŠ. Náplňou našich stretnutí sú aj výtvarné dielničky, besedy s odborníkmi, učenie riekaniek, piesní, ale aj možnosť štúdia „mamičkovskej“ literatúry. Podarilo sa nám splniť jeden z našich snov - vybudovať malé detské ihrisko v areáli CVČ. Svojpomocne a za účasti sponzorov sme zrenovovali domček v areáli CVČ, ktorý slúži účelom MC. V súčasnosti nás pravidelne navštevuje viac ako 80 mamičiek + ich deti, ale aj občasné návštevníčky zo Senice a okolia.