Choď na obsah Choď na menu
 


O nás

 
 

 

smiley centrum voľného času v Senici je školské zariadenie zaoberajúce sa vyplnením voľného času, výchovou a vzdelávaním detí a mládeže, tiež dospelých.

 

smiley hlavnými smermi práce Centra voľného času je záujmová činnosť a príležitostná činnosť.

 

smiley v záujmovej činnosti sú zohľadnené hlavne Záujmové útvary (krúžky), ktoré navštevujú deti a mládež v pravidelných intervaloch v CVČ a na základe každoročnej ponuky ZÚ

 

smiley príležitostná činnosť je nepravidelná, jedná sa o podujatia ako Deň otvorených dverí CVČ, Mikulášske predstavenie pre deti, Detský karneval, koncert tanečnej skupiny SONNY, Míľa pre mamu, POP Senica, Karaoke show, Senickí pesničkári, Gitarové prehrávky, Spoločný deň učiteľov, Koncert spevákov a hudobných skupín CVČ, záverečný koncert záujmových útvarov Stonožkino vysvedčenie, Letné mestské tábory a tanečné sústredenia,... a veľmi veľa vystúpení našich členov na rôznych podujatia v rámci mesta i širokého okolia

 

smiley CVČ je tiež koordinátorom a spoluorganizátorom školských športových súťaží a okresných predmetových olympiád vyhlasovaných MŠ SR resp. KŠÚ

 

smiley podieľame sa na veľkom počte podujatí organizovaných Mestom Senica ako sú napr. Senický Maratón, Silvestrovský beh, Vianočná dedinka v Senici a pod. Spolupracujeme s organizáciami pri rôznych príležitostiach, vernisážach, výstavách na území mesta: Osvetové stredisko, Záhorská galéria, MsKS, Pedagogicko-psychologická poradňa a iní.

 

smiley organizujeme tiež besedy pre žiakov základných škôl z oblasti prevencie i osvety, pričom spolupracujeme s takými organizáciami ako Slovenský červený kríž, Záhorská knižinica, Hasičský a záchranný zbor, Mestská polícia, Dopravný inšpektorát, autoškola Progres, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, Europe direct a Okresná prokuratúra

 

smiley pri CVČ je vybudované Materské centrum, ktoré môžu navštevovať mamičky (i oteckovia) s deťmi od 0 do 6 rokov, ktoré sú na materskej či rodičovskej dovolenke; v rámci centra sú tiež organizované rôzne zaujímavé podujatia - Mikuláš, Karneval, opekačka vo dvore CVČ, cvičenie na fitloptách, výtvarné dielničky, besedy s odborníkmi na rôzne témy a pod.

 

smiley CVČ je koordinátorom Študentského parlamentu mesta Senica, v spolupráci s ktorým tiež organizujeme podujatia pre mládež v rámci mesta, napr.: Študentský ples, Študentská fotoprezentácia, Proti šedým múrom, súťaž mladých návrhárov Model, Deň študentstva na radnici,...

 

smiley práca Centra voľného času je veľmi rôznorodá, širokého záberu, náročná časovo i umne, náročná na odbornosť i improvizáciu

 

smiley prevádzka CVČ je celoročná.

 

 

 

 
 
 

:: Výchovný program CVČ Senica 2016/17 ::

 

:: Plán činnosti CVČ 2015/16 ::

 

 

:: Správa o činnosti CVČ 2014/15 ::

 

:: Vyhodnotenie letnej činnosti CVČ 2015/16 ::