Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Plán činnosti :: Študentský parlament

 

Školský rok 2016/2017

 

SEPTEMBER 2016

 

Úvodné zasadnutie študentského parlamentu , návrhy za nových členov ŠP

Podiel na aktivitách Týždňa dobrovoľníctva, spolupráca s Europe direct

(čistenie mozaikových tabúľ L. Novomeského v parku)

Príprava a vyhlásenie ankety Cena senickej mládeže

Príprava 4. čísla Študentských listov

 

OKTÓBER 2016

 

2. zasadnutie študentského parlamentu,(6.10.),  popr. stretnutie „výboru“  Š.P. 25.10.

schválenie plánu činnosti a členov ŠP, príprava na voľby predsedu a podpredsedu Š.P.

Príprava podujatia Deň študentstva na radnici  

Ukončenie a vyhodnotenie ankety CSM

Príprava 5. čísla Študentských listov

DAV – „Na kus reči v DAVe – 7. a 14. 10.2016, 16,30 – 18,30

 

NOVEMBER 2016

 

4. zasadnutie študentského parlamentu (4.11., prípadne „výbor ešte 9.11.)

Deň študentstva na radnici a vyhlásenie CSM, 10.11., mestský úrad (príprava, účasť)

Organizačná pomoc pri podujatí MÚ – Martinské svetlonosenie

Príprava 7. študentského plesu v Senici

Príprava a realizácie podujatia – BURZA KNÍH (v DAVe), pravdepod. 16.11., 17,00

„Na kus reči v DAVe – 4. a 11. 11. 2016, 16,30 – 18,30

 

DECEMBER 2016

 

6. zasadnutie študentského parlamentu (8. a  15.12. – pozvaní aj koordinátori ŠR)

Príprava študentského plesu!!!! (pravdepodobne i cez vianočné prázdniny)

Vianoce v DAVe (16.12.) – spoločenské stretnutie ŠP a štud. rád,  s ochutnávkou prineseného pečiva a výmenou receptov, turnajom v biliarde, spoločenskými hrami  a X box párty

 

JANUÁR 2017

 

5. a  6. zasadnutie  študentského parlamentu  (pravdepodobne 12., 19. januára)

Intentívna príprava študentského plesu

7. Študentský ples v Senici (28.1.2017)

 

 

FEBRUÁR  2017

 

7. zasadnutie študentského parlamentu

Príprava 1. čísla študentských listov 2017

Vyhlásenie súťaže (festivalu) študentských amatérskych krátkych filmov?!

„Na kus reči v DAVe – 10. a 17. 2.2017

Návrhy na podujatia vo februári, v DAVe i mimo:

 -  hudobný koncert v DAVe

 -  prezentácia  DAVu pre 1. ročníky stredných škôl  (deň polročn. vysvedčenia – 31.1..)

 

MAREC  2017

 

8. zasadnutie študentského parlamentu

Vyhlásenie súťaží : výtvarná a návrhárska-Model 2016 a Fotomaratón

Príprava a realizácia  STRETNUTIA študentských rád senických SŠ  (23.3.2017)

Príprava 2. čísla študentských listov 2017

„Na kus reči v DAVe“ – 10. a 24.3. 2017  (napr. spojené s premietaním)

 

APRÍL  2017

 

9. zasadnutie študentského parlamentu

Jarná brigáda v DAVe (upratovanie vnútri,  sadenie vonku...)

Príprava a realizácie Fotomaratónu pre mladých (pravdepod. 27.4.)

„Na kus reči v DAVe“ –  7. a 21.4.

Popr.  Festival spoločenských hier (sobota 8.4.?!, DAV)

 

MÁJ  2017

 

10. zasadnutie študentského parlamentu

Príprava a realizácia výtvarnej a návrhárskej súťaže MODEL 2017  (23.5.)

Príprava a realizácia  3. BUBLINKOVÝ DEŇ  v Senici (5. 5.2017)

Príprava 3. čísla Študentských listov

 

JÚN  2017

 

11. (hodnotiace) zasadnutie študentského parlamentu

AZYL v DAVe – poskytnutie DAVu stredným školám počas akademického týždňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reklama