Choď na obsah Choď na menu
 


Študentský parlament :: obsah činnosti

 

DIALÓG SO SENICKOU SAMOSPRÁVOU

 

/v oblasti participácie mladých na hospodárskom a sociálnom rozvoji mesta/

- deje sa tak prostredníctvom úloh a podujatí z realizovaných projektov na túto tému – v roku 2005 a názvom „Namaľujme si spolu obraz Senice“, autorky PhDr.Márie Piačkovej a v roku 2006 projekt Petra Siwieca, predsedu parlamentu - "Mladí na scénu",schválených a financovaných Ministerstvom školstva SR /viac na ......../- nezanedbateľný je i osobný dialóg parlamentu a primátora /spoločné zasadnutia, jeho účasť na podujatiach pre mladých,,,/, kontakt primátora a predsedu ŠP, resp. koordinátorky v r.2006 najmä priamy podieľ parlamentu, resp. jeho predsedu na komunálnych voľbách /spolupráca s kandidátom na poslanca do mestského zastupiteľstva Ing.Martinom Lidajom a spoločné úsilie o vytvorenie samostatnej komisie MÚ pre mládež/

 

 

TVORBA ŠTUDENTSKÝCH LISTOV

 

- Študentské listy sú samostatnou prílohou mesačníka MÚ Naša Senice od januára roku 2005

- o jeho vznik sa na základe prvotnej myšlienky senického primátora zaslúžili šéfredaktorka Našej Senice Mgr.Viera Barošková a prví členovia redakčnej rady Monika Kurtová, Vladimír Minx, Ján Hyža, Andrej Kubík..

- listy sú ideálnym priestorom ako vyjadriť svoj názor na život v meste i život študentský, ako sa pochváliť vlastnou tvorbou, prezentovať úspešné podujatia, vyzvať k činnosti, vyjadriť pocity z novej knižky, filmu...

- o  obsah sa stará redakčná sekcia parlamentu, koordináciu príspevkov zo škôl a mládežníckych organizácií zabezpečuje šéfredaktorka Našej Senice a predseda parlamentu /príspevky môžete posielať na e-mail: studentskelisty@pobox.sk

 

 

PRÍPRAVA PODUJATÍ PRE MLÁDEŽ I VEREJNOSŤ

 

- každoročný veľkonočný basketbalový maratón pre mládežnícke družstvá zo škôl, obcí i športových klubov okresu Senica /tradícia od r.2005, víťazi -......

- hudobné koncerty pre verejnosť/2005- Kunov, s kapelami Made in me a Applause, 2005 – DK Senica a kapely Skoro rock, Summer rain a Jaro Závodský BAND, 2006 – DK mimoriadne úspešný hip-hopový koncert pre mládež

- workshopy a diskusné večery - v r.2006 najmä v súvislosti s tohtoročným projektom Petra Siwieca „Mladí na scénu – celkovo 5 podujatí/napr. Diskusia na telo s primátorom mesta, workshop v DK na tému participácie, s účasťou výkonného riaditeľa Rady mládeže SR Emila Muchu, workshopy priamo na SŠ v meste, ktoré pripravoval Peter Siwiec a Martin Lidaj

- každoročný celomestský Deň študentstva, spojený s oceňovaním najlepších študentov /tradícia vytvorená v CVČ v r.2001

 

 

NADVAZOVANIE KONTAKTOV, SPOLUPRÁCA A VÝMENNÉ PODUJATIA

 

- družobnými študentskými parlamentmi sú ŠP Myjava, Hodonín a Pezinok/celkovo bolo uskutočnených 5 výmenných návštev

- ŠP spolupracuje s Radou mládeže Slovenska

- a partnerskými organizáciami v meste, ktorými sú DOMKA, Prométhea, DSS Svetluška a Mládež pre Senicu

- spolupráca so záujmovými organizáciami a združeniami v meste /Únia nevidiacich – pomoc pri finančnej zbierke Biela pastelka, Čajovňa U sousedú – spoločné podujatia, brigády ... 

- aktivizácia študentských rád na stredných školách v meste

- vlastné záujmové aktivity, ako je napríklad spoločná návšteva vybraného koncertu, táborák apod.