Choď na obsah Choď na menu
 


Venujte nám 2 %

 

Milí rodičia a priatelia Centra voľného času Stonožka v Senici,

chceme vás informovať o možnosti darovať 2% z Vašich už zaplatených daní za rok 2017 prostredníctvom Občianskeho združenia OKRESNÁ RADA PIONIER Senica, so sídlom v Koválove. Toto združenie je legálnou, fungujúcou organizáciou, ktoré spolupracuje s CVČ  od r. 2004, a to najmä v oblasti letných táborov a organizovaní niektorých podujatí,  napr. hudobnej súťaže CVČ POP Senica, študentského plesu apod.

Štatutárom združenia (predsedom) je pán Ľubomír Buchta, bytom Koválov č. 249, dobrovoľnou podpredsedníčkou Dana Kopecká a dobrovoľnou účtovníčkou Margita Huttová (obe zamestnankyne CVČ Senica).

 

Finančné prostriedky, ktoré získame od fyzických i právnických osôb z 2% zaplatenej dane, budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti  Centra voľného času v Senici, najmä záujmových krúžkov, na rozvoj aktivít  detí a mládeže  v DAVe (budova bývalého múzea L. Novomeského) a  v tanečnej sále Esko.

 

V prípade, že ste sa rozhodli poukázať 2% z Vašich už zaplatených daní za rok 2016 Občianskemu združeniu Okresná rada PIONIER Senica, so sídlom v Koválove, postupujte prosím podľa týchto krokov:

1. Do 15. 02. 2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň   

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (môžete použiť i naše tlačivo )  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. o to požiadajte zamestnávateľa), 2% to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť min. 3,32 €. Potvrdenie vystavujú zamestnávatelia do 15.3.2018.

(Pozor: . môžete odviesť i  3% z Vašej zaplatenej dane, ale iba v prípade,  ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodí n a získate o tom Potvrdenie od organizácie  či organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.)

 

3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy,  vrátane čiastky, ktorú poskytujete, dátumu a vášho podpisu.

 

4Obe riadne vyplnené tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, odovzdajte  prosím do 15. 4. 2018 trénerke vašich detí, alebo  priamo do CVČ na sekretariát, alebo niektorému zo zamestnancov CVČ, (na Daňový úrad NIE , tam doručí všetky tlačivá CVČ 30.4.2018, pretože potrebujeme mať prehľad o výške týchto prostriedkov za jednotlivé krúžky).

 

(Pozn.:  Ak je vaše bydlisko mimo Senice, resp. ak vaše dieťa nie je členom krúžku CVČ, a vy chcete venovať CVČ Senica svoje percentá z daní,  nemusíte  tlačivá  odovzdávať osobne v CVČ - v tomto prípade ich prosím doručte priamo na príslušný Daňový úrad , a to do 30.4.2018! Veľmi pekne ďakujeme.)

 

Obchodné meno organizácie:                Okresná rada PIONIER Senica

Sídlo:                                                           906 02  Koválov č. 249

Právna forma:                                            Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):     37837214

 

V prípade, že sa rozhodnete nám 2 % venovať,  stiahnite si tieto TLAČIVÁ, resp. informujte sa u trénerov vašich detí, príp. sa pre ne zastavte v CVČ

 

- VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY

 

- POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE