Choď na obsah Choď na menu
 


Okresné kolo - Senica

školský rok 2009/2010

Ocenené práce:

UMELECKÉ PRÁCE

I. kategória: 6 - 9 roční žiaci

- Margaréta Pia Boťánková :: "Zlomená ceruzka - najdôležitejšie je priateľsvo"

   :: ZUŠ Senica (p. Žúrková)

- Dominik Marko :: "Autíčko pre dedka" :: ZUŠ Senica (p. Žúrková)

- Kristína Krišková :: "Babkine kvety" :: ZUŠ Senica (p. Žúrková)

 

II. kategória: 10 - 12 roční žiaci

- Petra Adamovičová :: "Ukážem Ti, že svet nie je len šedý a smutný"

   :: ZŠ Sadová, Senica (p. Krišáková)

- Zuzana Velická :: "Obezita, alebo hlad" :: ZUŠ Senica (p. Žúrková)

- Anna Surová :: "Žijeme vo svete značiek" :: ZUŠ Senica (p. Žúrková)

 

III. kategória: 13 - 15 roční žiaci

- Stanislava Lisická :: "Bremeno nesú iní" :: ZUŠ Senica (p. Orth)

- Martin Koprla :: "Chudoba a bohatstvo" :: ZUŠ Senica (p. Orth)

- Martin Rehúš :: "Každý má dostať nádej na dôstojný život" :: ZŠ Sadová,

   Senica (p. Krišáková)

- Patrik Masár :: "Spamätajte sa" :: ZUŠ Senica (p. Orth)

- Anna Medovičová :: "Všetci sme na jednej lodi" :: ZUŠ Senica (p. Žúrková)

 

 PÍSOMNÉ PRÁCE

 II. kategória: 10 - 12 roční žiaci

 1. Žofia Fodorová :: "Chudoba nie je len slovo" :: ZŠ Komenského,

    Senica (p. Cígerová)

1. Peter Slovák :: "Oči plné smútku" :: ZŠ Šaštín-Stráže (p. Fasurová)

 

III. kategória: 13 - 15 roční žiaci

 1. Denisa Černá :: "Solidarita Európy" :: ZŠ s MŠ Lakšárska

     Nová Ves (p. Vilémová)

2. Rebeka Tomaníčková :: "Európa pre Haiti" :: ZŠ Mudrochova,

    Senica (p. Mortonová)