Choď na obsah Choď na menu
 


 

0.ročníka fotosúťaže „Mládež v akcii“, sa zúčastnilo 11 autorov (zo Senice, Cerovej, Pečovskej Novej Vsi, Jakubovan, Drienovskej Novej Vsi, Muránskej Dlhej Lúky a Prešova), ktorí prihlásili 42 svojich fotografií, resp. kolekcií.

 
Odborná porota pracovala v zložení:
   predseda poroty: Andrej Gáfrik - profesionálny fotograf , JOKA Senica
   členovia poroty: Štefan Orth – výtvarník, učiteľ ZUŠ, fotograf
                               Jaroslav Zloch - fotograf

                               Veronika Zlochová - členka študentského parlamentu,

                                                                    fotografka

                                Dana Kopecká, vedúca odd.kultúry CVČ
Porota ocenila celkovo 7 prác, resp. kolekcií v dvoch kategóriách. Všetky práce, ocenené i neocenené, odporučila na výstavu.
VERNISÁŽ výstavy sa uskutoční v piatok 14.11.2008, o 16,30 h. v CVČ Senica
VÝSTAVA bude otvorená od 14. do 28. 11. 2008, v pondelok až piatok do 15,00 h.(ut a pia až do 17,00 h.)
 
V Y H O D N O T E N I E:
 
Kategória – digitálna fotografia – téma Mládež v akcii:
 
1. miesto  „Ródeo na Muráni“ - kolekcia fotografií     (ukážka foto)
                   – autorka ZUZANA ORAVCOVÁ,  29 rokov, Muránska Dlhá Lúka

2. miesto „Gang mesta“ - autor Ladislav Kuba, 17 rokov, Cerová,

                     Gymnázium Senica

3. miesto „Motorkár“ – autorka Klaudia Zichová, 15 rokov, ZŠ Komenského

                    Senica

 
Kategória – digitálna fotografia – výtvarná fotografia(voľná téma):
 
l. miesto   „Nuda v meste“ – kolekcia fotografií   (ukážka foto)
                  - autor ANDREJ SITEK, 24 rokov, Senica, študent VŠ 

2. miesto „Stôl študenta“ - autor Michal Guláš, 15 rokov, Senica,

                    Gymnázium Senica

3. miesto „Prázdnota“ -  autorka Veronika Šebešová, 18 rokov,

                      Drienovská Nová Ves, SOŠ Prešov

 
Cena poroty :    Kolekcia fotografií „Mystery Dreams“
             - autorka Romana Bednárová, 15 rokov, ZŠ Sadová ul. Senica
 
Organizátori i porota ďakujú autorom za aktivitu a tvorivosť a srdečne vás pozývajú na VERNISÁŽ výstavy, 14. 11. 2008, 16,30 h., ktorá bude spojená s odovzdaním cien a diplomov, celkovým vyhodnotením súťaže., kultúrnym programom apod.
Vernisáž je súčasťou programu  Študentského večera.
Pozvite na vernisáž i vašich priateľov a rodičov.
 
 
V Senici 31. 10. 2008
Spracovala Dana Kopecká
 vedúca odd.kultúry CVČ a koordinátorka Študentského parlamentu Senica