Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Zamestnanci

 

 

Mgr.Art Martin Dudáš
riaditeľ CVČ Senica
 
 

 

riaditel.jpg

 

Oľga Kučková
zástupkyňa riaditeľa CVČ
 
Aktivity: predmetové olympiády, besedy pre ZŠ,
               koordinátorka Materského centra

 

olga.jpg

 

Dana Kopecká
vedúca odd. kultúry
 
Aktivity: koordinátorka Študentského parlamentu, 
               organizácia kultúrnych podujatí, DAV,
               predmetové olympiády
 Krúžky: hra na gitaru – začiatočníci a mierne
              pokročilí

 

danka.jpg

 

Mgr. Tomáš Čerňák
vedúci odd. TV a športu
 
Aktivity: organizácia školských športových súťaží
 Krúžky: florbalový krúžok pre deti a mládež, basketbalový kružok, krúžok netradičných športov
 

 

tomas-fotka.jpg

Mgr. Romana Maříková
odd. spoločenských vied
 
Aktivity: organizácia predmetových olympiád, DAV
Krúžky: gitarový krúžok

 

romca.jpg

 

Mgr. Gerda Fodorová

Krúžky: výtvarná prípravka, netradičná výtvarka, Fashion - umelecko - módny, dramatický, zobcová flauta, keyboard

gerda.jpg
Zuzana Florianová
administratíva
 
Krúžky: tanečné prípravky, folklórny krúžok Ľudovček, pohybová prípravka, Gymnastika a fitnes pre deti

 

zuzka.jpg

Margita Huttová
účtovníctvo a administratíva

 

 

gitka2.jpg

 

Marta Bašnárová
upratovanie

 

 

marta.jpg

 

Ing. Martin Ukropec
technické zabezpečenie,
šoférovanie
martin-ukropec.jpg

 

Externí zamestnanci:

 

Andy Jakubcová

SONNY deti I., II.; SONNY junior

 

Ing. Soňa Pastorková

SONNY Junior B

 

Žaneta Brkalová

Mažoretky SPIRIT senior

 

 Barbora Parčiová

Mažoretky MINISPIRIT

 

Erika Hrušecká

Taliansky jazyk - kurz

Mgr. Oľga Benešová

Materské centrum – cvičenie na fitloptách

 

Rastislav Diviak

Šachový krúžok „Žubrienky“

 

Ing. Rudolf Diviak

Šachový krúžok „Žubrienky“

 

Mgr. Martina Otrísalová

Materské centrum

 

Patrícia Belanová

Tanečná prípravka I. a II.

 

Patrik Masár

SONNY deti III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reklama