Choď na obsah Choď na menu
 


 

Študentský parlament Senica, MÚ Senica, CVČ Senica

ZÁPISNICA z 1. zasadnutia Študentského parlamentu 2008/2009 – dňa 25. 9. 2008

Miesto:  CVČ Senica

Počet prítomných : 20 členov ŠP + koordinátorka ŠP

    GY - Vojtková, Brňa, Bachurová, Luhová S., Luhová N., Dobiášová, Kurtová, Mikuš

    SSŠP -  Zlochová, Plaštiaková, SOU – Juračková, Chudá

    OA -  Štefková, Kiripolská, Miháliková, Mešťánková

    I.ZŠ – Svobodová, Marková, II.ZŠ – Klaudia Zichová III.ZŠ – Dudáš, Hadidom

Ospravedlnení:  Čajková, OA, Jureňa SSŠP

Hostia: riaditeľ CVČ M.Dudáš

PROGRAM:

1. Členská základňa ŠP, prijatie nových členov (všetci zo ZŠ, z GY- Nikola a Simona Luhové, Soňa Dobiášová, zo SOU – Darina Chudá a Simona Juračková

    Úloha – prepísať zoznam členov so základnými údajmi a kontaktmi a preposlať všetkým členom ŠP + jednu verziu pripraviť na uverejnenie na webe

zodp.: Andrea Plaštiaková, SSŠP  termín:  do 3.10.2008  (na web stačí 16.10.)

    Úloha – doriešiť členstvo F.Jureňu, popr. nominovať za SSŠP nového člena a dohodnúť členstvo  v ŠP za IV.ZŠ     zodp.:  Veronika ZlochováIvana Bachurová

2. Vizitka činnosti ŠPstručne informovala koordinátorka ŠP

    Úloha : kliknite si na www.stonozka-estranky.sk , hore na lište Študentský parlament, pozritesi všetky rubriky, vrátane Štatútu   - úloha platí pre všetkých – privítame nápady ako stránku vylepšiť (na budúcom zasadnutí)

    + pamätaj si:  RMS - Rada mládeže Slovenska,sídlo Bratislava, zastrešuje všetky mládežnícke organizácie, vydáva časopis ZOOM,  spravuje www.mladez.sk

ŠÚS – Študentská únia Slovenska, riadi študentské orgány a organizácie

IUVENTA – organizácia MŠ SR pre mládež(dobrovoľníctvo, talentovaná

                     mládež, projekty, školenia...), sídli v Bratislave

          *v Senici okrem nášho ŠP sa mládeže venujú – organizácia Mládež pre Senicu, komisia mládeže Mestského zastupiteľstva, DOMKA(saleziánska mládež), Mladí zelení, združenie Čajovňa U sousedú,  združenie Svetluška  mnohé ďalšie

3. Študentské listyo práci, obsahu a sept.čísle informovala D.Kurtová, šéfredaktorka a I.Bachurová, predseda ŠP

     *termín uzávierky vždy 20. v mesiaci, príspevky posielať mailom D.Kurtovej alebo priamo na baroskova@msu.senica.sk

    Úloha – o príspevok do októbrového čísla sa konkrétne pokúsia – Darina Ch. a Simona J. SOU, a M.Dudáš za III.ZŠ  (ale možnosť majú všetci!!!), príspevky prineste najneskôr na októbrové zasadnutie

4. Pracovné sekcie Š.P.  zaradenie jednotlivých  členov:

    redakčná rada Študentských listov – Kurtová, Bachurová, Štefková, Jureňa, Luhová N., Dudáš, Juračková, Chudá

    mediálna a kultúrna  sekcia/vitrína, nástenky, príspevky do slov. tlače o ŠP, práca s fotografiami.../  -  Zlochová, Plaštiaková, Mešťánková, Dobiášová, Luhová S.

    športová sekcia - Mikuš,  Kiripolská, Miháliková,  Čajková, Hadidom, Svobodová, Marková,

                                 Vojtková, Brňa.

5. Fotosúťaž ŠP „Mládež v akcii“informovala I.Bachurová  (propozície si pozrite na webe) pozor ! zmeny v propozíciach – uzávierka posunutá na 10.10.2008 ! dolná hranica účastníkov posunutá na  14 rokov

    Úlohy:

    - spropagovať súťaž na ZŠ v 8. a 9. ročníkoch (hlásenie, nástenka..., informovať učiteľa, ktorý

      má na starosti žiacky parlament)     zodp. Dudáš, Zichová, Svobodová  termín: do 2.10.

   - to isté i na stredných školách + osobná agitácia a získanie záujemcov o súťaž

                                    zodp.: Kurtová GY, Juračková SOU, Zlochová SSŠP, Miháliková OA

     ! dobre si však sami preštudujte propozície !!!

   - ďalšie úlohy v súvislosti so súťažou, výstavou, porotou... až na okt.zasadnutí

6. Cena senickej mládeže – 3.ročník informovala koordinátorka ŠP a I.Bachurová

    Úlohy:

     - porozmýšlať aj so spolužiakmi o vhodných osobnostiach na nomináciu(dospelí, ktorí dlhodobo, dobre, nezištne,  s láskou a dobrými výsledkami robia s mládežou – kultúra, šport, školstvo...) a ak vás napadne, zaslať tip so stručnou charakteristikou I.Bachurovej na mail- bachurova.ivana@yahoo.com  termín: do 9.10.2008

       (z minulého roka zostávajú v nominácii A.Antálková, Š.Orth a Pavol Škodáček-DOMKA)

    -  spracovať zaslané nominácie a zúčastniť sa zasadnutia Komisie mládeže MÚ

      zodp. :Bachurová, Kurtová   termín : 14.10.2008  (na komisiu príde pozvánka)

    - ďalšie úlohy na zasadnutí v októbri, po zverejnení nominácií (plagáty, propagácia, spôsob hlasovania, prípadné zapojenie ZŠ...)

7. Ďalšie aktuálne termíny a podujatia :

  * predpokladaný termín zasadnutia poroty fotosúťaže – 17. alebo 20.10. (Leni, oslov strýka)

  * predpokladaný termín výstavy fotografií  4. – 14. 11.  (pripravte sa na poobedné služby)

      (hľadáme priestory – DAV, CVČ, Záhorské stredisko... a sponzorov)

  * predpokladaný termín Dňa študentstva na radnici – asi až 21. 11. 2008, informujte zodp.

     pedagóga na vašej škole, bude treba vybrať študentov na ocenenie (písomné info, počty

        ocenených apod. do školy prídu poštou)

 * v súvislosti s Dňom študentstva budeme pripravovať i Študentský večer, pravdepodobne

    v piatok 14.11.2008, v DAVe

Úloha pre všetkých:  na budúce zasadnutie prineste nápady, návrhy... čo by mal obsahovať!!!!!

   popr. už oslovte kapely, príp. iných hostí, ktorí vás napadnú

  * ďalšie najbližšie zasadnutie celého Š.P. bude 16. 10. 2008, o 14,45 h. /pozvánka príde

     mailom, či SMS-kou/ - po zasadnutí sa stretnú i pracovné sekcie, budeme dokončovať

    Študentské listy, pripravovať fotosúťaž, vyrábať plagát na Cenu senickej mládeže a na Študentský  večer apod

POZOR ! 

piatok 3.10.2008 o 17,00 sa v CVČ stretáva Klub dobrovoľníkov a o 18,30

by sa mal v dvore materského centra vedľa CVČ konať spoločný táboráčik, teda

opekačka. Určite príď, dobre sa obleč a zober si niečo dobré na opekanie. Keby pršalo

budeme vnútri, zaspievať si môžeme i pri svitu sviečok. V tom prípade by sa hodili

koláčky, či pizza rožky. Ale nie je to nutné, parlament vás pohostí.

Pozývame i bývalých členov Š.P.

 

 Zapísala D.Kopecká, koordinátorka ŠP, 27.9.2008