Choď na obsah Choď na menu
 


Študentský parlament Senica, MÚ Senica, CVČ Senica

ZÁPISNICA z  6. zasadnutia Študentského parlamentu 2008/2009

– dňa 22. 4. 2009

Miesto:  CVČ Senica

Počet prítomných : 9 členov ŠP + koordinátorka ŠP

 GY – Kurtová,  Bachurová, Luhová S. , ospraved. N.Luhová  (kde boli ostatní?)

 OA – V.Štefková, R.Mữller – nový člen (ospravedl. Mešťánková a maturantky)

 IV. ZŠ –M. Kopriva

 III.ZŠ – O.Hadidom

 I.ZŠ – M.Valjentová, P.Orgoníková (zástupkyne za riadnych členov)

 II. ZŠ – neprítomní, nikto sa neospravedlnil (zo ZŠ posielajte na zasadnutí aspoň zástupcov)

 SOU  - neprítomní !!!!

 SSŠP – neprítomní !!!!!

 

PROGRAM:

 

I. Kontrola úloh z 5. zasadnutia

-   Zariadenie sociálnej starostlivosti – osobné návštevy splnili Simona Luhová, Soňa Dobiášová, Michal Kopriva a Nikola Štepanovská

      *úloha:  nahláste sa u I. Bachurovej, kto máte záujem ísť ako ďalší !!!!

-  na príprave a realizácii basketbalového turnaja sa vzorne podielali M.Mikuš, D.Kurtová,

    M.Vojtková,  I.Bachurová, P.Vaca a V.Zlochová (+M.Kurtová) – výsledky v Š.L.

-  Anketa k téme študentského plesu a koncertu hud.skupiny ku Dňu študentstva 2009: na SŠ anketu organizovali V.Štefková, D.Kurtová, V.Zlochová a na SOU Martin Vilímek

       *výsledok : mladí majú záujem o skupinu Desmod a Horkýže slíže a za zorganizovanie študentského plesu 2010 je cca 60 % opýtaných

       úlohy:  vybraná skupina za ŠP (Kurtová, Kopriva, Bachurová) sa stretne do týždňa s pánom primátorom na dojednanie podrobností ohľadom hud. koncertu ku Dňu študentstva 2009 (termín odkážem SMS-kou, nie je ešte dohodnutý)

-         Logo ŠP  - logo dokončuje D.Vaculová z CVČ (na zasadnutí ŠP svoje námety predstavila), spoločne sme dokončovali jej nápad s „otvoreným oknom“ v logu

-         POP Senica – poďakovanie za vzornú pomoc pri realizácii tejto hudobnej súťaže patrí D.Kurtovej, M.Vojtkovej,S.Luhovej, S.Dobiášovej, M.Mikušovi, N. Luhovej, pomáhalo ešteďalších osem dobrovoľníkov z GY (VRÁŤTE  mi TRIČKÁ!!!)

 

II. Študentské listy – marcové – pochvala za príspevky pre  D.Kurtovú., V.Štefkovú

-         aprílové Listy – príspevky I.Bachurová, D. Kurtová (dva ) a  ? (nezapamätala som si)

-         úloha: v utorok 5.5. si treba prísť k p.Baroškovej na MsÚ pre samostatné Listy (Ivanka),

(pre OA si ich Veronika Š.  vyzdvihne na gymn. od Ivanky), ostatné školy si prídu pre Listy do CVČ – M.Kopriva, M.Dudáš, Klaudia Z., Veronika Š. a niekto z  SOU

-         rozdajte ich v škole, v triedach..., dajte na nástenku  !! a prečítajte si ich  !!!!

-         rozmýšlajte, čo dáme do májových listov

 

III. Fotosúťaž Mládež v akcii – 2. ročník

Uzávierka sa nebezpečne blíži (1. 5. 2009 !!), zatiaľ máme iba jedného prihláseného účastníka !!!!

Pourgujte tých, ktorých ste oslovili (IV.ZŠ, L.Kuba...) a čo fotografky za ŠP – Klaudia a Veronika ?

-         DORUČTE CD s fotkami čo najskôr na CD

-         ďalšie  úlohy: vyhodnotenie fotografií 6. mája o 14,00 (porota – p.Orth, p.Gáfrik, p.Zloch a za  Š.P.  N. alebo S.Luhová -dohodnite sa, ktorá môžete) - na toto sme v stredu zabudli !!

-         bude treba urobiť návrh na PLAGÁT a na DIPLOM k tejto súťaži (s pomocou vybranej

      súťažnej fotografie) – kto sa na to dá ? – M.Mikuš, povedz tvorcovi plagátu na basketbal, bolo

      by to za symbolický honorárik !!! ozvi sa mi mailom

-         pozor ! zasadnutie Š.P. bude už 13.5. – k propagácii a k príprave výstavy a vernisáže 19.5.)

IV. Expedícia PRAHA 2009  - na základe ponuky návštevy českej snemovne, resp. parlamentu,

ktorú nám ponúkol poslanec NR SR Juraj Horváth, sa podarilo pre členov Š.P. vybaviť

a pripraviť  trojdňový pobyt v Prahe, a to v termíne 21. – 23. mája 2009, písomné informácie

s prihláškou vám, ktorí ste neboli na zasadnutí,  rozdajú Dominika na GY a Veronika na OA(pozor, je tam ešte „starý“ termín do 24.5. !!) Ale pre všetky prípady  ich posielam so zápisnicou. Ponuka platí pre všetkých tohtoročných členov  Študentského parlamentu + pre našich ďalších spolupracovníkov a aktivistov. Preto ak ju akceptuješ, odovzdaj čo najskôr Dominika K, alebo D.Kop. v CVČ prihlášku. Taká ponuka neprichádza každý deň !!!, poplatok iba 45 €.

Je nám ľúto, že termín zasahuje do maturít, takže maturanti nemôžu ísť, ale inak sa nedalo,

Nominovaní teda sú :

     *zo Š.P.: Kurtová, Bachurová, Vojtková, Mikuš, Brňa, Vaca, Mešťánková, Muller, Štefková, Kopriva, Zichová, Hadidom, Dudáš + Peťo Siwiec a Monika Kurtová (Luhová a Dobiášová v tomto termíne nemôžu)

     *z dobrovoľníkov: Laco Kuba, Monika Kolényová, Tomáš Spusta, Veronika Drinková

     *z CVČ :  3 miesta pre mládež za vzornú reprezentáciu

 

IV. Najbližšie podujatia, aktivity a termíny

-         v súvislosti s fotosúťažou  - 6. 5. 14,00 zasadnutie poroty a vyhodnotenie fotografií

-         sobota, 9. 5. 2009 – 6 členov ŠP ide pomáhať na podujatie mesta a CVČ „MÍLA PRE MAMY“

      (k registrácii D.Kurtová, M.Kopriva, kútik pre batoľatá – V.Štefková + 1 – v šašovských kostýmoch, na trasu „míle“ – nový člen Rado Műller s kamarátom a  „železná rezerva“ S.Luhová + 1 – ZRAZ v sobotu 9.5., o 14,30 na mestskom kúpalisku (na minulom zasadnutí sľúbil i Paľo Vaca, ozvi sa, resp. príď i Ty !!!!)

-         v stredu, 13. 5. 2009, 14,45 h., v CVČ  – májové zasadnutie ŠP !!!!

-         utorok 19. 5. 2009, 16,30 h.  v CVČ, vernisáž fotosúťaže

-         21. – 23. 5.  PRAHA     (zoznam účastníkov uzatvoríme na zasadnutí 13.5.)

-         pozor NOVÉ PODUJATIE : v nedeľu 31.5.2009 poriada mesto Senica a komisia pre mládež podujatie pre deti  „MDD – dobrovoľníci deťom“, pravdepodobne od 14,00 do 18,00 h., okolie DAVu , v parku, alebo na kúpalisku  (na zasadnutí prebiehala diskusia k akcii)

NAŠA ÚLOHA:  pripraviť si svoj stánok a zábavné hry, resp. atrakcie pre deti (stánok a program si pripravuje viacero dobrovoľníckych organizácií v meste), bude treba aspoň 10 členov ŠP, príprava 13.5., premyslite si to

 

V. Letná aktivita – Strom života Čierny Balog – pomoc pri obnove čiernohronskej železničky

-         túto aktivitu (písala som o nej niektorým v samostatnom mailíku asi pred 10 dňami, ostatní ak máte záujem, pozrite sa na web CVČ), poriadame najmä pre verejnosť, pre dobrovoľníkov, termín 26.7. – 2.8.2009

 

Zapísala: D. Kopecká