Choď na obsah Choď na menu
 


Zmluvy

:: Dodatok k zmluve o podnájme DAV

:: MTK vo vybíjanej ZŠ 2017 - Okresný úrad TT

:: Slávik Slovenska 2017 (okresné kolo) - Okresný úrad TT

:: Biologická olympiáda (kat. D) 2017 - Okresný úrad TT

:: Matematická olympiáda (Z6, Z7, Z8) 2017 - Okresný úrad TT

:: Biologická olympiáda (kat. E) 2017 - Okresný úrad TT

:: Fyzikálna olympiáda (kat. E, F) 2017 - Okresný úrad TT

:: Na bicykli bezpečne (okresné kolo)- Okresný úrad TT

:: Na bicykli bezpečne (krajské kolo) - Okresný úrad TT

:: Geografická olympiáda (kat. E, F, G) 2017 - Okresný úrad TT

:: Biologická olympiáda (kat. C) 2017 - Okresný úrad TT

:: Dejepisná olympiáda 2017 - Okresný úrad TT

:: Matematická olympiáda (Z5, Z9) 2017 - Okresný úrad TT

:: Olympiáda v AJ 2017 - Okresný úrad TT

:: Nájomná zmluva so ZUŠ Senica - tanečná sála Zetko

:: Šaliansky Maťko 2017 - Okresný úrad TT

 

:: Technická olympiáda 2016 - Okresný úrad TT

:: Olympiáda zo SJaL 2016 - Okresný úrad TT

:: Zmluva o nájme nebytových priestorov 2016 - SEDENT Senica

:: Vyhodnotenie predmetových olympiád 2016 - Okresný úrad TT

:: Slávik Slovenska 2016 - Okresný úrad TT

:: Na bicykli bezpečne 2016 - Okresný úrad TT

:: Malý futbal ZŠ 2016 - Okresný úrad TT

:: Atletika ZŠ 2016 - Okresný úrad TT

:: Matematická olympiáda z6, z7, z8 2016 - Okresný úrad TT

:: Futbal SŠ 2016 - Okresný úrad TT

:: MTK vo vybíjanej žiačok ZŠ 2016 - Okresný úrad TT

:: Malý futbal ZŠ 2016 - Okresný úrad TT

:: Vybíjaná ZŠ 2016 - Okresný úrad TT

:: Fyzikálna olympiáda (kat. E, F) 2016 - Okresný úrad TT

:: Chemická olympiáda (kat. D) 2016 - Okresný úrad TT

:: Pytagoriáda 2016 - Okresný úrad TT

:: Európa v škole 2016 - Okresný úrad TT

:: Okresné kolo v hádzanej ZŠ 2016 - Okresný úrad TT

:: Majstrovstvá kraja vo volejbale žiačok ZŠ 2016 - Okresný úrad TT

:: Majstrovstvá kraja vo volejbale žiakov ZŠ 2016 - Okresný úrad TT

:: Okresné kolo vo florbale žiakov SŠ 2016 - Okresný úrad TT

:: Okresné kolo vo florbale žiakov ZŠ 2016 - Okresný úrad TT

:: Okresné kolo vo florbale žiačok ZŠ 2016 - Okresný úrad TT

:: Okresné kolo volejbale ZŠ a SŠ 2016 - Okresný úrad TT

:: Geografická olympiáda 2016 - Okresný úrad TT

:: Dejepisná olympiáda 2016 - Okresný úrad TT

:: Biologická olympiáda kat. C 2016 - Okresný úrad TT

:: Basketbal ZŠ chlapci 2016 - Okresný úrad TT

:: Basketbal ZŠ dievčatá 2016 - Okresný úrad TT

:: Matematická olympiáda 2016, z5,z9 - Okresný úrad TT

:: Stolný tenis ZŠ 2016 - Okresný úrad TT

:: Olympiáda z anglického jazyka 2016 - Okresný úrad TT

 

:: Olympiáda zo SJaL 2015 - Okresný úrad TT

:: Šaliansky Maťko 2015 - Okresný úrad TT

:: Technická olympiáda 2015 - Okresný úrad TT

:: Zmluva o dielo - strecha MC

:: Aerobik SŠ 2015 - Okresný úrad TT

:: Biologická olympiáda 2015 (kat. D) - Okresný úrad TT

:: Slávik Slovenska 2015 - Okresný úrad TT

:: Matematická olympiáda 2015 - Okresný úrad TT

:: Chemická olympiáda 2015 - Okresný úrad TT

:: Fyzikálna olympiáda 2015 - Okresný úrad TT

:: Pytagoriáda 2015 - Okresný úrad TT

:: Európa v škole 2015 - Okresný úrad TT

:: Dejepisná olympiáda 2015 - Okresný úrad TT

:: Geografická olympiáda 2015 - Okresný úrad TT

:: Biologická olympiáda 2015 (kat. C) - Okresný úrad TT

:: Olympiáda v nemeckom jazyku 2015 - Okresný úrad TT

:: Olympiáda v anglickom jazyku 2015 - Okresný úrad TT

 

:: Olympiáda v slovenskom jazyku 2014 - Okresný úrad TT

:: Počítače - Atis, Senica

:: Šaliansky Maťko 2014 - Okresný úrad TT

:: Technická olympiáda 2014 - Okresný úrad TT

:: Biologická olympiáda 2014 - Okresný úrad TT

:: Slávik Slovenska 2014 - Okresný úrad TT

:: Na bicykli bezpečne 2014 - Okresný úrad TT

:: Matematická olympiáda 2014 - Okresný úrad TT

:: Chemická olympiáda 2014 - Okresný úrad TT

:: Pytagoriáda 2014 - Okresný úrad TT

:: Európa v škole 2014 - Okresný úrad TT

:: Fyzikálna olympiáda 2014 - Okresný úrad TT

 

:: Basketbal SŠ 2013 :: Okresný úrad TT

:: Futsal - žiaci SŠ 2013 :: Okresný úrad TT

:: Aerobik maratón SŠ 2013 :: Okresný úrad TT

:: Volejbal - žiačky SŠ 2013 :: Okresný úrad TT

:: Basketbal ZŠ 2013 :: Okresný úrad TT

:: Šaliansky Maťko 2013 :: Okresný úrad TT

:: Technická olympiáda 2013 :: Okresný úrad TT

:: Olympiáda v SJ 2013 :: Okresný úrad TT

:: Cezpoľný beh ZŠ 2013 :: Okresný úrad TT

:: Nájomná zmluva - zasadačka OPS  

:: Zmluva - Atletika 2013 :: Obvodný úrad TT

:: Zmluva - Minifutbal 2013 :: Obvodný úrad TT

:: Zmluva - Basketbal SŠ 2013 :: Obvodný úrad TT

:: Zmluva - Biologická olympiáda (E) :: Obv. úrad TT

:: Zmluva - Futbal SŠ 2013 :: Obvodný úrad TT

:: Zmluva - Matematická olympiáda :: Obv. úrad TT

:: Zmluva - Karate klub Hanko Kai

:: Zmluva - Chemická olympiáda 2013 :: Obvodný úrad Trnava

:: Zmluva - Vybíjaná ZŠ 2013 :: Obvodný úrad Trnava

:: Zmluva - Fyzikálna olympiáda 2013 :: Obvodný úrad Trnava

:: Zmluva - Európa v škole 2013 :: Obvodný úrad Trnava

:: Zmluva - Pytagoriáda 2013 :: Obvodný úrad Trnava

:: Zmluva - Volejbalový klub

:: Zmluva - Tenisový klub

:: Zmluva - Plavecký klub Aqua

:: Zmluva - Plavecký klub

:: Zmluva - Thajský box Pitbull

:: Zmluva - Hokejový klub

:: Zmluva - Karate klub Šin-mu

:: Zmluva - Biologická olympiáda 2013 :: Obvodný úrad Trnava

:: Zmluva - Dejepisná olympiáda 2013 :: Obvodný úrad Trnava

:: Zmluva - Geografická olymp. 2013 :: Obvodný úrad Trnava

:: Dodatok k zmluve o podnájme :: Mestský podnik služieb

:: Zmluva o dielo :: Bytservis, Senica

:: Zmluva od podnájme :: Mestský podnik služieb, Senica